Vrchní praporčík

praporčík Radim HRANEC
Datum a místo narození

9.7.1976, Krnov

Vzdělání

1990 – 1994 VSŠD Valašské meziříčí

Průběh služby

od roku 2017 Vrchní praporčík 532.praporu EB Opava
2009 – 2017 Starší pracovník štábu oddělení plánování 53. pluku průzkumu a EB
2007 – 2009 Náčelník služby zbrojně technického zabezpečení, 53. centra Pasivních systémů a EB
2006 – 2007 Zástupce velitele 2. ženijní čety, 157. záchranného praporu
2004 – 2005 Náčelník provozu a údržby techniky, Výcvikové základny logistiky
1997 – 2004 Pracovník logistiky skupiny provozu a údržby techniky, Výcvikové základny logistiky
1996 – 1997 Náčelník dílny oprav techniky 22.praporu REPz
1995 – 1996 Náčelník stanice KV 22.praporu REPz

Zahraniční mise

03/2017 – 10/2017 ISAF – 8. SR BAF – Bagram /Afghanistan

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)