Město Prostějov

  • Město Prostějov leží na říčce Hloučele, v nadmořské výšce 225 m a má téměř 50 000 obyvatel. Podle nejstarší moravské listiny z roku 1141 vstupuje do dějin jako nevelká osada Prostějovice, která se do poloviny 13.stol. vyvinula v poměrně významnou trhovou ves. Tehdy sem byli pozváni němečtí osadníci, kteří v místech dnešního náměstí T.G. Masaryka založili novou osadu, na kterou  přešla práva osady staré.

  • V roce 1390 bylo Prostějovu uděleno právo výročního trhu, čímž se fakticky stal městem. Jeho slibný vývoj byl zpomalen za husitských válek, kdy město poškodily průtahy obou nepřátelských stran.

  • Vznik prostějovského židovského města po roce 1454 a více než 100letá vláda rodu Pernštejnů po roce 1495 přinesla městu značnou prosperitu doprovázenou velkolepou výstavbou. V té době obdržel Prostějov řadu privilegií, město zahájilo stavbu kamenných hradeb a rovněž vznikla řada významných historických budov, mezi které patří například reprezentativní radnice – v současné době museum Prostějovska, zámek a mnoho měšťanských domů.

  • Od konce 16.stol. prožívalo město období stagnace až do poloviny 18.stol., kdy došlo k rozvoji potravinářského, textilního a oděvního průmyslu, mimo jiné i zásluhou místních židů. Stavební rozmach na přelomu 19. a 20.stol. značně změnil tvář města ve stylu historismu a secese.

  • V současnosti je Prostějov významným kulturním, průmyslovým, sportovním a zábavním centrem středního regionu Moravy.

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)