Náčelník štábu

major Ing. Radim NĚMEC
Datum a místo narození

5.6.1974 Vítkov

Vzdělání

1988-1992 VGJŽ Opava
1992-1997 Vojenská akademie Brno

Průběh služby

od 1.7.2016 Náčelník štábu 532.prEB Opava
2011-2016 Náčelník operačního oddělení 53.pPzEB
2008-2010 Náčelník skupiny přípravy operačního oddělení 53.bPSEB
2005-2007 Velitel roty EB 532.střediska EB
2003-2005 Zástupce velitele roty EB 111.praporu EB
2002-2003 Zástupce velitele RT baterie palebného oddílu 443.plrs
1997-2002 Důstojník skupiny bojového řízení RT baterie palebného oddílu 443.plrs

 

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)