Historie Jaselských kasáren

Budova dnešních Jaselských kasáren byla postavená v roce 1845 jako Ferdinandova vojenská nemocnice. Město přenechalo plochu k výstavbě nemocnice v březnu 1834 za 1 450 zlatých, v dubnu se začalo se stavbou. Na podzim 1845 byla nemocnice dokončena a v dubnu 1846 mohl začít její provoz. Pořízení stavby se 40 nemocničnímisály a pokoji přišlo na 83 000 zlatých. Hotová budova byla předvedena císaři Františku Josefu I. při jeho návštěvě Opavy v roce 1851.

Průčelí neslo nápis: Ferdinandus Imperator Austriae MDCCCXLV. Po vzniku samostatného Československa se na jeho území nacházelo více než 60 vojenských nemocnic, v nichž se léčili ranění z právě skončené 1. světové války. Počet nemocnic byl postupně redukován. V roce 1921 vznikla síť dvanácti divizních nemocnic. Opavská 2. záložní nemocnice se 1. března 1922 přejmenovala na Divizní nemocnici 8. V nemocnicích byl současně skladován zdravotnický materiál a prováděn výcvik středního zdravotnického personálu.

Nemocnice byla 1. ledna 1937 přejmenována na Sborovou nemocnici 8 a v průběhu října 1938 se přesunula do Valašského Meziříčí. V létě 1945 došlo k obnově sítě vojenských nemocnic jako základních prvků léčebné péče o příslušníky čs. armády. V poválečném období byly v Jaselských a dalších dvou opavských kasárnách rozmístěny různé dělostřelecké a pěší/motostřelecké útvary čs. armády, jako například:

velitelství 9. dělostřelecké brigády
velitelství 7. pěší divize
87. motostřelecký pluk
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova (VGJŽ)
111. prapor EB
532. středisko (prapor) EB
velitelství 53. centra (brigády) pasivních systémů a elektronického boje
od 1. ledna 2011 v Jaselských kasárnách sídlí velitelství 53. brigády průzkumu a elektronického boje a 532. prapor EB.
od 1. prosince 2013 v Jaselských kasárnách sídlí velitelství 53. pluku průzkumu a elektronického boje a 532. prapor elektronického boje.

Opava byla osvobozena 22. dubna 60. armádou. Cena byla vysoká.

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)