102. Průzkumný Prapor

- 102. průzkumný prapor (pzpr) je útvarem 53. pluku. -

Prostějov

Hlavními součástmi 102.pzpr jsou:

Rota hloubkového průzkumu

1. průzkumná rota

2. průzkumná rota

Rota HUMINT

Rota logistiky

Průzkumná rota AZ

Jednotky 102. pzpr

….  jsou schopny modulárním vyčleněním sil a prostředků ve prospěch vytvářených Úkolových uskupení AČR plnit úkoly hloubkového a bojového průzkumu, úkoly zpravodajství z lidských zdrojů (HUMINT) a monitorování situace v přiděleném prostoru v bojových i nebojových operacích, ve dne i v noci, ve ztížených povětrnostních i terénních podmínkách.

Moderní technologie

Průzkumné jednotky používají nejmodernější technologie pro boj s nepřítelem. Na základě požadavku velení AČR muže také 102.pzpr vytvořit jádro úkolové uskupení (ÚU) praporního typu nebo na bázi průzkumné roty vytvořit ÚU rotního typu se schopnostmi ISR.

genpor. Karel Paleček

Byl povolán k plzeňským „pětatřicátníkům“ a s nimi odešel na frontu. Jako jeden z mnoha pak v září 1916 přeběhl k ruské armádě a přihlásil se do Československého vojska na Rusi. Byl zařazen ke kulometné rotě 3. pluku Jana Žižky z Trocnova..

Civilní možnost

Posláním této jednotky, kterou tvořilo 6 průzkumných družstev, bylo udržování a zdokonalování v odbornosti průzkumník.  Četa AZ byla přiřazena k profesionální 2. průzkumné rotě 102. průzkumného praporu, která  zajišťovala odborný výcvik po více jak 8 let.
Od 1. 7. 2016 vznikla vedle profesionálních rot nově 3. průzkumná rota Aktivních záloh jako nedílná součást 102. průzkumného praporu Prostějov.

V zimě, létě, dešti, noci, v poušti i v oblacích

102. průzkumný prapor

Přidej se

Chcete se stát vojákem z povolání?
Chcete se stát studentem vojenské školy?
Chcete se stát vojákem v aktivní záloze?

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)