Fotogalerie

Technika a výcvik

Memoriál MJ 2014

Vojenští přidělenci 2015

Nástup ke dni ozbrojených sil

V úterý 30. června 2020 se u příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky uskutečnil slavnostní nástup 532. praporu elektronického boje. Z důvodu dislokace praporu ve dvou posádkách byl nástup proveden v prostorech Jaselských kasáren v Opavě a kasárnách Prokopa Holého v Táboře.

Po dlouhé době restrikcí přijatých z důvodu pandemie Covid-19, které znemožňovaly pořádání akcí s velkou koncentrací osob, bychom mohli vyzdvihnout výjimečnost těchto setkání, přestože se odehrály bez zraků diváků z řad občanské společnosti.

Nástupu v Opavě se kromě příslušníků praporu zúčastnili také čestní hosté z velitelství 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Celé shromáždění přivítal svým proslovem velitel 53. pluku plukovník generálního štábu Pavel Andráško, který vojákům poděkoval zejména za příkladné nasazení v boji s koronavirovou pandemií.

V Táboře pronesl svou řeč velitel 532. praporu EB podplukovník generálního štábu Ivan Mahr, neboť nástup se v tomto dislokovaném pracovišti odehrál právě pod jeho velením.

Na obou nástupech následně zazněl Rozkaz ministra obrany Lubomíra Metnara, který v něm připomněl historický vývoj armády od dob československých legií až do současnosti, neopomenul zmínit zásluhy vojáků při koronavirové krizi a vyzdvihnout nasazení armády při plnění závazků České republiky v rámci jejího členství v Severoatlantické alianci i Evropské unii.

V další části nástupů byla vybraným vojákům 532. praporu EB udělena resortní vyznamenání. Na základě výnosu ministra obrany jim byly předány medaile a stužky za službu v ozbrojených silách České republiky, dle rozkazu velitele 53. pluku PzEB byly uděleny pamětní odznaky velitele 53.pPzEB a pamětní mince a plaketa velitele 532. praporu EB. Součástí ceremoniálu bylo také jmenování vojáků do vyšších hodností, přičemž byl jmenován nový zástupce velitele 532. praporu EB, major Tomáš Pernica. V závěru bylo provedeno rozloučení s příslušníky, kteří opouští řady AČR, a zazněla Česká státní hymna.

 

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)