Pietní místo

Pietní místo bylo odhaleno 1. 12. 2008

Proslov pplk. Ing. Pavla Andráška, velitele útvaru u příležitosti odhalení pietního místa:

 • Dnešním slavnostním nástupem si připomínáme 5. výročí založení našeho útvaru. V tomto ohledu by se mohla zdát historie našeho útvaru velmi krátká a na důležité události chudá. Opak je však pravdou.

 • Historické kořeny našeho praporu sahají do období devadesátých let minulého století a započaté reorganizace AČR. Na základech vojenských útvarů jakými byly průzkumné prapory z posádek Kroměříž, Strašice, Bechyně a také Prostějov byl vystavěn současný 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka. Jako příslušníci jediného průzkumného praporu AČR jsme nositelé odkazu a pokračovatelé všech, kteří se v AČR svými činy a skutky zasadili o rozvoj průzkumné odbornosti. Odbornosti, jejíž výsledky rozhodují bitvy a války. Hlásíme se také k tradici našich výsadkářů a to nejen za 2. světové války, ale i naší poválečné historii.

 • Je proto symbolické, že v dnešní den otevíráme pietní místo 102. pzpr, které je tvořeno třemi symboly.

 • Středový kámen s bustou generála Karla Palečka symbolizuje naši sounáležitost s odkazem zakladatele výsadkového vojska, jehož vojenská kariéra začíná na bojištích v průběhu první světové války. Jako legionář se vrací v roce 1919 do vlasti a následně zahajuje kariéru důstojníka československé armády. Projde od základních až po nejvyšší funkce na stupni pluku a na základě svých schopností je v roce 1931 přemístěn ke zpravodajské službě, kde působí i v průběhu druhé světové války. Z této pozice řídí a organizuje vysílání našich parašutistů k plnění tajných úkolů do vlasti. Po ukončení 2. světové války se významnou mírou podílí na založení výsadkového vojska, jehož se v roce 1948 stává velitelem. V roce 1949 je již jako brigádní generál na základě zinscenovaného obvinění zatčen a do roku 1952 vězněn a následně perzekuován komunistickým režimem. Umírá v ústraní dne 12. 3. 1966. Generál Karel Paleček, jehož jméno jako příslušníci 102. pzpr hrdě neseme, je pro nás na základě svých skutků a činů trvalým spojením minulosti s přítomností.

 • A právě novodobou historii a přítomnost našeho útvaru symbolizují v rámci pietního místa kameny v popředí. Levý kámen nese znak praporu, který znázorňuje schopnosti jednotlivých součástí praporu k vedení průzkumu. Tento znak znázorňuje naši vzájemnou sounáležitost a soudržnost kdykoli a kdekoli a je současně symbolem naší hrdosti.

 • Pravý kámen nese jméno praporčíka in memoriam Radima VACULÍKA, našeho kamaráda a spolubojovníka, který dne 30. 4. 2008 položil svůj život při plnění náročných úkolů v rámci zahraniční mise PRT Logar v Afganistánu. Jeho jméno nám bude denně připomínat, někdy krutou realitu každodenního života, vojáka při plnění úkolů, stejně tak jako skutečnost, že i dnes má náš národ schopné a odvážné vojáky, kteří projevují svou věrnost ideálům svobody službou v zahraničí a někdy obětují i to nejcennější co mají svůj život.

 • Ceňme si proto odkazů těchto mužů, kteří už nejsou mezi námi, rozvíjejme jejich odkaz a nezapomínejme na ně! SPEM RETINE !

 • Závěrem mi dovolte, abych co nejsrdečněji poděkoval všem, kteří se svým finančním příspěvkem podíleli na realizaci tohoto pietního místa a bez kterých by toto pietní místo nemohlo být realizováno.

 • Zvláště mi dovolte poděkovat:

 • panu starostovi a místostarostovi města Prostějova, jako představitelům města Prostějova;

 • synovi generála Karla Palečka, pplk. Vladimíru Palečkovi;

 • generálu Hynku Blaškovi, jako zástupci Velitelství společných sil;

 • a v neposlední řadě Vám všem příslušníkům 102. pzpr!

Zničené obrněné vozidlo Humvee, při jehož explozi padl Radim Vaculík.
53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)