Pamětní mince a odznak

Pamětní odznak 53. brigády průzkumu a elektronického boje

Pamětní odznak slouží k formálnímu vyjádření ocenění záslužné činnosti v souvislosti s 53. brigádou průzkumu a elektronického boje (53.bPzEB). Může být udělen vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům:

– jež vykonali hrdinský či jinak významný čin,

– přišli o život či byli vážně zranění v přímé souvislosti s výkonem služby,

– jež plnili povinnosti nad rámec popisu pracovní činnosti,

– dosáhli významných úspěchů ve sportovních soutěžích na civilním a vojenském fóru,

– dosáhli významného životního jubilea,

– při ukončení činnosti u 53. bPzEB (odchod do důchodu, přeřazení do zálohy).

Dále může být udělen příslušníkům ozbrojených sil cizích armád, občanům ČR a cizím státním příslušníkům za významnou spolupráci s 53. bPzEB.

Pamětní odznak je třístupňový. Jednotlivé stupně se liší barvou kovu odznaku a loga umístěného na stužce pamětního odznaku. Bronzový odstín značí III. stupeň, stříbrný II. stupeň a zlatý I. stupeň. Při udělení odznaku se zároveň uděluje i certifikát s číslem pamětního odznaku. Nosí se vždy nejvyšší stupeň.

Pamětní mince 53. brigády průzkumu a elektronického boje:

Pamětní mince slouží k formálnímu vyjádření ocenění záslužné činnosti v souvislosti s 53. brigádou průzkumu a elektronického boje. Může být udělena vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům:

– jež vykonali hrdinský či jinak významný čin,

– jež plnili povinnosti nad rámec popisu pracovní činnosti,

– dosáhli významných úspěchů ve sportovních soutěžích na civilním a vojenském fóru,

– dosáhli významného životního jubilea,

– při ukončení činnosti u 53. bPzEB (odchod do důchodu, přeřazení do zálohy).

Dále může být udělen příslušníkům ozbrojených sil cizích armád, občanům ČR a cizím státním příslušníkům za významnou spolupráci s 53. bPzEB.

Čelní strana

Rubová strana

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)