O Pluku

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 53. pPzEB

53. pluku průzkumu a elektronického boje se skládá z hlavních organizačních celků, kam patří velení a štáb pluku, Centrum Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR) a jednotlivé prapory. Organizační strukturu pluku doplňují prvky podpory (spojovací rota, provozní četa, plukovní obvaziště a prvek posádkové podpory).

SCIENS VINCIT – KDO ZNÁ VÍTĚZÍ

V posádce Opava se nachází velení a štáb 53. pluku, velitelství 532. praporu elektronického boje a část jeho jednotek, jednotlivých rot. Další jednotky praporu elektronického boje jsou rozmístěny v posádce Tábor. Posádka Prostějov je pak domovem 102. průzkumného praporu a 533. praporu bezpilotních systémů. Dalšími součástmi pluku jsou stacionární průzkumná stanoviště – Božice, Velký Zvon, Kříženec, Tachov, Nakléřov a Osoblaha. 

102. průzkumný prapor „generála Karla Palečka“

Jednotky 102. průzkumného praporu jsou schopny modulárním způsobem vyčleňovat síly a prostředky ve prospěch vytvářených úkolových uskupení a plnit úkoly hloubkového, bojového, optoelektronického vzdušného průzkumu a úkoly zpravodajství z lidských zdrojů na taktické úrovni. Prapor je částí sil schopen plnit úkoly výsadkem na padácích nebo vysazením z vrtulníku.

533. prapor bezpilotních systémů

Bezpilotní systémy jsou jedním z důležitých prostředků podpory velitelů a jejich štábů při plánování, koordinaci a provádění bojových i nebojových operací. Své uplatnění nachází především u průzkumu prostorů a objektů nepřítele v hloubce jeho bojové sestavy nebo v prostorech silně bráněných protivzdušnou obranou nepřítele. Jednou z hlavních výhod je v krátkých časových lhůtách ověřit informace získané jinými silami a prostředky průzkumu. Primárně jsou tak předurčeny pro podporu jednotek 4. BÚU a 7. BÚU.

532. prapor elektronického boje

Jedná se o specializovaný útvar, jehož hlavním úkolem je připravovat a podle požadavků modulárně vyčleňovat průzkumné síly a prostředky, které umožňují vypátrání, sledování, zaměřování, analýzu a vyhodnocování činnosti elektronických prostředků protivníka. Zahrnují komunikační i nekomunikační signály pozemních, hladinových a vzdušných cílů. Dále může na vybrané cíle působit elektronickým rušením a zabezpečovat elektronickou ochranu.

HLAVNÍ ÚKOLY 53. pPzEB

Hlavní úkoly pluku lze shrnout do dvou oblastí. První oblastí úkolů je příprava a modulární vyčleňování sil a prostředků ISR do úkolových uskupení pro podporu rozhodovacího procesu velitelů. Jednotky jsou sestavovány modulárně podle úkolů a požadavků na schopnosti průzkumu a zpracování informací. Dále je to elektronická ochrana vlastních vojsk a rušení protivníka. Druhou oblast úkolů lze popsat jako úkoly k ochraně teritoria České republiky. Je to monitorování elektronické situace, zjišťování příznaků možného ohrožení ČR, vytváření obrazu o situaci ve vzdušném prostoru, vedení databází cílů.

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 53. pPzEB

Pluk je vyzbrojen moderní technikou, která spolu s vycvičenými specialisty dosahuje schopností jednotlivých druhů průzkumu (např. bojový průzkum vybavený vozidly IVECO a Land Rover Kajman, hloubkový průzkum schopný vysazení na padácích nebo slanění z vrtulníků, bezpilotní vzdušný průzkum využívající prostředků Scan Eagle a RQ-11B Raven, taktický HUMINT (Human Intelligence).

K vedení rádiového průzkumu, to zjednodušeně znamená k rádiovému odposlechu rádiových sítí protivníka, je pluk vyzbrojen různými typy techniky na podvozcích vozidel Tatra a Land Rover. Jednotky pluku jsou rovněž vybaveny několika druhy rušičů. Nejmodernějším z nich je MPRS – mobilní průzkumně rušící systém, dále rušič STAR V a přenosné rušiče STAR MANPACK. Použití těchto rušičů vytváří elektromagnetickou bariéru, kterou si lze představit jako ochrannou bublinu před dálkově odpalovanými nástražnými výbušnými zařízeními.

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)