Radiotechnický průzkum

Komplet Věra-S/M NATO

PSS Věra-S/M je pasivní senzor určený pro vyhledávání, identifikaci a sledování vzdušných, pozemních a námořních cílů. Jedná se o čtyřpoziční PSS využívající časoměrně – hyperbolickou metodu k určování polohy sledovaného objektu. Je složen ze čtyř přijímacích stanic – střední (CRS) a tří bočních (SRS), vyhodnocovací karosérie ESC a čtyř logistických karosérií RSC umístěných u jednotlivých přijímacích stanic. Systém je schopen sledovat desítky cílů v reálném čase. Dosah systému je až 450 km v závislosti na konfiguraci systému.

MRTP - Malý radiotechnický pátrač

Jedná se o přenosný systém určený pro provádění radiotechnického průzkumu. Zejména jde o pasivní zjišťování činnosti a určení azimutu střeleckých a průzkumných radiolokátorů použitých na bojišti. Systém zabezpečuje příjem, monitorování, zaměřování a identifikaci radiotechnických signálů, přičemž přesnost měření nosného kmitočtu je méně než 2 MHz. Příjímací antény mohou být vysunuty do výšky 4m nad úroveň terénu a pracoviště operátora může být umístěno do vzdálenosti 100m od AJ. Sektor průzkumu je 90° v rozsahu 360°

SDD - Stanice dalekého dosahu

Systém je určen pro průzkum širokého spektra pozemních a námořních RL signálů šířících se přímo nebo pomocí troposférického rozptylu za radiový horizont, jako jsou například letištní a přehledové radary, radary PVO apod. Je určen pro vyhledávání, zaměřování a analýzu radiolokačních signálů v rozsahu 360° a dosahu až 700 km. Používá metodu monoimpulsního zaměřování. Stanice se skládá z vyhodnocovací části v kontejneru KSSK převáženého na nákladním automobilu T815-2 ARMAX NKSSK a anténní jednotky na čtyřkolovém podvozku s elektrocentrálou.

KRTP-96 BORAP

Komplet radiotechnického průzkumu určený ke zjišťování, sledování a zaměřování radiotechnických zdrojů umístěných na vzdušných a pozemních objektech. Komplet je řešen jako mobilní dvoupoziční zařízení. Skládá se ze dvou směroměrných stanic vzdálených od sebe cca 20 až 70 km. Způsob určení polohy je založen na zjištění směru na zdroj signálu jednotlivými stanicemi a poté je pomocí triangulace získána poloha cíle. Každá stanice je pak tvořena taženou anténní jednotkou s EC a snímatelným kontejnerem vyhodnocení na tažném vozidle T-815 4×4 Armax

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)