ISR

Ukázka schopností jednotky ISR 53. pluku průzkumu a elektronického boje

Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) a studenti 4. a 5. ročníků studijních modulů Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů se dne 29. dubna 2019 v prostorách 53. pluku průzkumu a elektronického boje (53. pPzEB) Opava zúčastnili ukázky schopností jednotky ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Ukázka proběhla v rámci odborné přípravy náčelníka Centra ISR a navázala na řadu praktických zaměstnání organizovaných ve výcvikovém roce 2019.

Cílem zaměstnání pořádaného 53. pPzEB bylo seznámit příslušníky odborné komunity zpravodajského zabezpečení AČR s místem, úlohou a schopnostmi jednotky ISR a s jejími prostředky vyčleňovanými pro plnění úkolů bojové podpory brigádních úkolových uskupení AČR. Přínosem pro všechny zúčastněné byl jak odborný teoretický výklad a praktické ukázky moderní vojenské výstroje a výzbroje jednotky ISR, tak i diskuse s experty k problematice plnění úkolů bojové podpory bojových jednotek AČR.

Náčelník Centra ISR ocenil v diskusi se zástupci K-111 dlouhodobou spolupráci, včetně podílu akademických pracovníků katedry na odborné přípravě příslušníků odborné komunity zpravodajského zabezpečení AČR, vojenských cvičeních a rozvoji teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti ISR. Závěrem vedoucí K-111 poděkoval zástupci velitele 53. pPzEB i náčelníkovi Centra ISR za jedinečnou možnost účastnit se ukázky a zdůraznil připravenost katedry pokračovat v nastavené oboustranné spolupráci.

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)