Rádiový průzkum

Komplet RUP-FM-M

Mobilní dvoupoziční průzkumně naváděcí systém, určený pro velení, rádiový průzkum a dálkové řízení rušičů v kmitočtovém pásmu KV/VKV/UKV. Komplet RUP-FM-M je tvořen třemi provozovnami. Odposlechové provozovny (OP1 , OP2) jsou určeny k rádiovému průzkumu (pátrání, odposlech, zaměřování), k registraci a prvotní provozní technické analýze rádiových provozů. Řídící provozovna (ŘP) je určena k řízení a kontrole jednotlivých prvků systému a bojové činnosti, k vyhodnocení úkolů, k řízení spojení k nadřízenému stupni a k přidělování priorit pro určení pořadí cílů na rušení.

Foto: valka.cz

Provozovna RZ-12

je určen k pátrání, odposlechu, zaměřování a určování polohy rádiových zdrojů v 1. a 2. leteckém pásmu. Provozovny lze rozmístit ve vzdálenosti 500m do 30 km za splnění podmínek rádiové viditelnosti a dosahu spojovacích systémů. Souprava se skládá ze dvou průzkumných vozidel a umožňuje připojení do integrovaného systému pasivního sledování AČR. Provozovny RZ 12 jsou umístěny v lehkém terénním vozidle LAND ROWER – DEFENDER 130 se skříňovou nástavbou. Součástí zástavby je přívěs s nabíjecím soustrojím (EC) a anténním stožárem TVS-20.

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)