532. Prapor

Elektronický boj

532. prapor elektronického boje (532.prEB) je útvarem v podřízenosti 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Jedná se o specializovaný útvar, jehož hlavním úkolem je připravovat a podle požadavků modulárně vyčleňovat průzkumné síly a prostředky, které umožňují vypátrání, sledování, zaměřování, analýzu a vyhodnocování činnosti elektronických prostředků protivníka. Mezi zájmové objekty patří komunikační i nekomunikační signály pozemních, hladinových a vzdušných cílů. Dále plní úkoly elektronických podpůrných opatření, ochranných opatření a elektronických protiopatření.

Jednotky 532. praporu elektronického boje jsou dislokovány v posádkách Opava a Tábor.

Technologie

K provádění skrytého radiotechnického průzkumu vzdušných, pozemních i hladinových cílů protivníka s cílem jejich identifikace a určení polohy

Detekce

Poskytování okamžité informace do jednotného obrazu vzdušné a pozemní situace
a k doplňování informací získávaných od standardních (aktivních) radiolokačních prostředků pro přehled vzdušné a pozemní situace na území i mimo území ČR

Systémy

Elektronickému působení na řídící a komunikační systémy míst velení a vybraných prvků bojové sestavy potencionálního protivníka ve všech druzích bojové činnosti

Ochrana

Vlastních vojsk proti působení prostředků EB nepřítele a proti radiově odpalovaným nástražným systémům (RCIED)

V posádce Opava se nachází velení a štáb praporu a roty elektronického boje (rEB „A“, rEB „B“), kde do struktury rEB „B“ je zařazena také četa elektronického útoku aktivních záloh.

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)
Nahoru Klik