Ochrana proti RCIED

MPRS – Mobilní průzkumný rušící systém

Je určen pro zjišťování rádiové aktivity, sběr vzorků signálů, jejich následnou analýzu a vysokofrekvenční rušení. Průzkumná část zahrnuje 3 antény umístěné v přední části vozidla a jednu anténu rádiového zaměřovače s možností vysunutí až do výšky 3,5m nad vozidlo. Dále obsahuje blok přijímačů se zaměřovačem, technologickým PC a záznamovým zařízením. Rušící část se skládá z bloku rušiče Starlight 3 a tří antén pro emitování VF rušení v zadní části vozidla.

MKEB – Mobilní komplet elektronického boje

je určen k zabezpečení efektivní činnosti rušičů CIED zaváděných u jednotek nasazených v současných operacích. Součástí kompletu je mobilní průzkumně rušící systém MPRS v zástavbě do LOV IVECO pro potřeby zjišťování radiové aktivity a sběr vzorků signálů v prostoru. Pracoviště technické analýzy PrTA v zástavbě do kontejneru ISO1C tvořené prostředky REPz, sadou SW nástrojů pro provoz monitorovacího, databázového,  aplikačního a datového serveru pro průzkum a plnění dat rušičů.

MPRS II ze soupravy MKEB II zabudovaný do vozidla Iveco LMV M65E 19 WM

STAR/V – Vozidlový ochranný rušič

Výkonový vozidlový ochranný rušič pro ochranu před aktivací rádiově odpalovaných nástražných výbušných systémů (RCIED). Svou koncepcí a instalovaným výkonem 740 W je určen k “překrytí“ manévrových jednotek, k ochraně zásahových týmů EOD, logistických konvojů a VIP. Rušení je prováděno rozmítáním v několika kmitočtových podpásmech v jeden okamžik (Digital Multisweep). Systém umožňuje vytvoření komunikačních kanálů (oken) pro vlastní rádiové prostředky.

Foto: armadninoviny.cz
53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)
Nahoru Klik