O praporu

532. prapor elektronického boje (532.prEB) je útvarem v podřízenosti 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Jedná se o specializovaný útvar, jehož hlavním úkolem je připravovat a podle požadavků modulárně vyčleňovat průzkumné síly a prostředky, které umožňují vypátrání, sledování, zaměřování, analýzu a vyhodnocování činnosti elektronických prostředků protivníka. Mezi zájmové objekty patří komunikační i nekomunikační signály pozemních, hladinových a vzdušných cílů. Dále plní úkoly elektronických podpůrných opatření, ochranných opatření a elektronických protiopatření.

532. prapor EB je určen:

  • k získávání a vyhodnocování informací nezbytných pro podporu velitelů v jejich rozhodovacím procesu,
  • k provádění skrytého radiotechnického průzkumu vzdušných, pozemních i hladinových cílů protivníka s cílem jejich identifikace a určení polohy,
  • k poskytování okamžité informace do jednotného obrazu vzdušné a pozemní situace
    a k doplňování informací získávaných od standardních (aktivních) radiolokačních prostředků pro přehled vzdušné a pozemní situace na území i mimo území ČR,
  • k elektronickému působení na řídící a komunikační systémy míst velení a vybraných prvků bojové sestavy potencionálního protivníka ve všech druzích bojové činnosti,
  • k ochraně vlastních vojsk proti působení prostředků EB nepřítele a proti radiově odpalovaným nástražným systémům (RCIED).

Jednotky 532. praporu elektronického boje jsou dislokovány v posádkách Opava a Tábor.

V posádce Opava se nachází velení a štáb praporu a roty elektronického boje (rEB „A“, rEB „B“), kde do struktury rEB „B“ je zařazena také četa elektronického útoku aktivních záloh.

V posádce Tábor sídlí část štábu praporu, rota pasivních sledovacích systémů (rPSS) a rota stacionárních systémů (rStS).

 

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)