AZ 53. pPzEB

Volné pozice u 53.pPzEB

Volné pozice na velitelství a štábu pluku:

Hledáme:

Funkce

Vzdělání

Další požadavky

Zástupce velitele

vysokoškolské

Získání Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti – “Přísně tajné”

Vedoucí starší důstojník

vysokoškolské

Získání Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti – “Tajné”

Starší důstojník – specialista

vysokoškolské

Získání Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti – “Tajné”

Starší důstojník

vysokoškolské

Získání Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti – “Tajné”

Starší instruktor

ÚSO- maturita

Získání Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti – “Tajné”

Pracovník štábu

ÚSO- maturita

Získání Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti – “Tajné”

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)