Boxer s protitankovými střelami Brimstone

Klíčový program BGOAA (Battle Group Organic Anti-Armor) britské armády má zásadně posílit její schopnosti bojovat s obrněnými / hodnotnými cíli na dlouhou vzdálenost. BGOAA zahrnuje tři podprogramy – všechny tři řeší zavádění PTŘS nové generace.

Pro náš článek klíčový podprogram MCCO (Mounted Close Combat Overwatch) hledá náhradu za vyřazená „raketová“ obrněná pasová vozidla FV438 Swingfire a FV102 Striker – šlo o nosiče PTŘS Swingfire.

Na jaře minulého roku britská firma GDLS-UK pro program MCCO postavila demonstrátor vozidla Ajax s raketnicemi pro střely Brimstone. Není jasné, zda je nabídka GDLS-UK propojena s nejnovější iniciativou MBDA. Program vozidel Ajax má ale vážné problémy a již pětileté zpoždění. Ve hře je zrušení programu nebo jeho zásadní přestavba – pokud se zvolí druhé řešení, vozidla Ajax vstoupí do služby až před rokem 2030.

Každopádně pro podprogram MCCO nyní firma MBDA nabízí svou rodinu zbraňových systémů dlouhého dosahu LPF (Land Precision Fires). V případě MCCO LPF kombinuje ze země odpalované PTŘS Brimstone a zbraňovou architekturu LPS (Land Precision Strike).


Britská armáda objednala 500 vozidel Boxer

Firma o LPS říká, že „reaguje na vznikající potřebu dělostřelectva zničit během do hloubky vedené bitvy vysoce hodnotné cíle; zejména cíle, které mohou být rychle přemístitelné a pomíjivé povahy.“

LPS velitelům brigád a divizí poskytuje nástroj doplňující běžné dělostřelecké a raketové systémy. Zatímco klasické dělostřelectvo a raketové jednotky slouží zejména k ničení plošných cílů, LPS má umožnit na velkou vzdálenost ničit zejména bodové a mobilní cíle. Může jít například o radary, postavení protivzdušné obrany, velitelská stanoviště, systémy elektronického boje a pochopitelně i jednotlivou obrněnou techniku.

LPS řeší integraci různorodé přesně naváděné raketové munice do víceúčelových kontejnerů a jejich umístění na různé platformy. Pochopitelně naprosto klíčové je propojení platformy se systémy velení, řízení a průzkumu (C4ISTAR), senzory, systémy řízení palby, systémy řízení boje, s komunikačními prostředky, s ovládacími a zobrazovacími systémy atd.


JIM COMPACT umožňuje souřadnice cílů předávat do bojové sítě pro další využití.

MBDA již do LPS začlenila britskou armádou využívaný optoelektronický lehký průzkumný systém (Fused Target Locator), systém řízení boje MANTIS (obojí od firmy Forsberg), optoelektronický dalekohled s geolokací cílů JIM COMPACT od firmy Safran, nejrůznější ovládací tablety atd.

MBDA plánuje rozšířit LPF o další typy odpalovacích zařízení včetně raketových kompletů M270 MLRS. MBDA například pracuje na nové střele s plochou dráhou letu JFS-M (Joint Fire Support Missile) umístitelnou do odpalovacího zařízení M270.

„MBDA úzce spolupracuje se zúčastněnými stranami [britského] ministerstva obrany na konceptech zbraňových systémů LPS, které nabídnou pozemním velitelům skokovou změnu ve schopnosti proti obrněným cílům na velkou vzdálenost – dosažení vysoce diskriminačních, vysoce přesných efektů, s malými vedlejšími škodami, a to pro rovnocenné i asymetrické konflikty. Cílem je možnost odpálit střelu LPS z řady odpalovacích zařízení, včetně M270 MLRS, což uspokojí cíl MOD ‚jedna platforma, mnoho zbraní,“ uvedl RBSL.


HMT600 s PTŘS Brimstone; větší foto / Supcat

Pro potřeby MCCO firmy MBDA / RBSL architekturu LPS začlenili do kolové platformy Boxer. Vozidlo získalo osminásobnou raketnici pro špičkové britské PTŘS dlouhého dosahu Brimstone.

Na důkaz flexibility LPS firma MBDA střely Brimstone umístila také na terénní víceúčelové vozidlo Supcat HMT600. Zatímco Boxer / Brimstone je určen pro těžké obrněné brigády, HMT600 / Brimstone využijí lehčí a mobilnější jednotky.

„Výzvy moderního bojiště stále více vyžadují, aby taktické pozemní síly disponovaly organickou schopností přesně a masivně na velkou dálku zasáhnout rovnocenné hrozby, a to dnes i v budoucnu. Boxer Overwatch vytváří bezkonkurenční protipancéřovou schopnost, která při použití v rámci vševojskových jednotek může poskytovat jak ochranu manévrujícím a postupujícím silám, tak fungovat jako stínící schopnost k ničení postupujících sil protivníka. Rychlé a účinné nasazení systému Boxer Overwatch je klíčovou schopností těžkých brigád,“ uvedla RBSL.


Střely Brimstone využívá ukrajinská armáda

Brimstone je 50 kilogramů těžká a 1,8 metru dlouhá střela, která je naváděná pomocí milimetrového radaru (94 GHz) a/nebo laseru (Semi-Active Laser). Během letu lze radarové a laserové navádění kombinovat. Ve střední fází letu střela využívá inerciální navigační systém. Střelu lze tedy použít proti cílům ležících mimo přímou viditelnost (Non-Line Of Sight).

Lze použít hromadný odpal (pouze radarové navádění), například proti nepřátelské koloně. Střely vypuštěné v salvě lze také zacílit do jediného místa pro zničení zvlášť odolného cíle.

Bojová hlavice (6,3 kg) je tandemová kumulativní s kombinovaným účinkem. Střela tedy dokáže překonávat přídavné reaktivní pancéřování nejnovějších tanků. Hlavice má zřejmě také posílený trhavý a tříštivý účinek. Víceúčelovost bojové hlavice PTŘS Brimstone ostatně potvrzují i roznětky schopné iniciovat hlavici ve vzduchu, při dopadu, se zpožděním nebo v určité vzdálenosti od cíle.

Zdroj: EDR, ukdj, MBDA

ZDROJ ZDE

 49 Přečetlo

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)
Nahoru Klik