Aktivní zálohy

53. PLUKU PRŮZKUMU A ELEKTRONICKÉHO BOJE GENERÁLA HELIODORA PÍKY

Aktivní záloha je určena pro občany ve věku od 18 do 60 let, kteří se rozhodnou dobrovolně převzít výkon branné povinnosti a zažádají o vstup do ozbrojených sil ČR, může se stát buďto vojákem v aktivní záloze, anebo vojákem v záloze absolvujícím vojenská cvičení v jím vybraných termínech (dobrovolná záloha).

Aktivní záloha je služba vojáka určená pro všechny občany, kteří se nerozhodli pro služební poměr vojáka z povolání, přesto se hodlají při studiu či zaměstnání významně a plnými silami podílet na činnosti ozbrojených sil ČR.

Nasazení jednotek aktivní zálohy: AZ může být nasazena k posílení integrovaného záchranného systému, Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území nebo i mimo území ČR. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení.

Občan může dobrovolně, s výjimkou stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy. Do AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství (KVV) podle potřeby ozbrojených sil ČR rozhodnutím na dobu do 3 let.

Zájemce o zařazení do AZ musí splňovat tyto podmínky:

  • občanství České republiky,

  • dosažení věku 18 až 60 let,

  • zdravotní způsobilost,

  • trestní bezúhonnost,

  • vzdělání min. střední odborné s výučním listem,

  • prohlášení o nepodporování extrémismu,

  • získání bezpečnostní prověrky, osvědčení T (pouze pro zájemce o službu AZ u 532.prEB).

 

KONTAKTY – MORAVA

Rekrutační pracoviště BRNO 

Zahradníkova 7, 662 10  Brno         

tel. 973 442 200   

e-mail: [email protected]

 

Rekrutační pracoviště OLOMOUC

Dobrovského 6, 779 00  Olomouc 

tel. 973 403 444

e-mail: [email protected]

 

Rekrutační pracoviště OSTRAVA

Matiční 2, 702 00  Ostrava                 

tel. 973 488 111 

e-mail: [email protected]

 

Rekrutační pracoviště ZLÍN

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

tel. 973 458 854

e-mail: [email protected]

 

Internetová poradna a bezplatná telefonická linka

Zájemcům o službu v aktivní záloze AČR je k dispozici rovněž internetová poradna
a bezplatná telefonická linka 800 154 445 

53. Pluk | Průzkumu a elektronického boje (unofficial)